Kategorie: Wszystkie | Pojedynki | Polska 2030 | Varia
RSS
wtorek, 28 lutego 2012

Dzień po tym, jak wstrzymałam wypłatę wynagrodzenia dla byłego prezesa i upubliczniłam kontrakty zarządu Narodowego Centrum Sportu, dzień przed pierwszym meczem na nowym Stadionie Narodowym i 101 dni przed najważniejszą imprezą sportową w Polsce, głównym tematem rozmów, wpisów i dyskusji w mediach w moim kontekście jest to, że wolę słowo "pani ministra" niż "pani minister". Swego czasu Barbara Labuda była wyśmiewana za to, że promowała sformułowanie "pani posłanka" zamiast "pani poseł". Dziś już to nikogo nie dziwi. Zgadzam się z Magdaleną Środą, która mówi, że zmiana mentalności zaczyna się od języka. Właśnie dlatego - zapytana przez prowadzącego wywiad - poprosiłam o formę "ministra". Zrobiłam to w imieniu polskich kobiet i zniosę falę rozbawienia wśród mężczyzn. Bo większość żartów w tej sprawie to wpisy użytkowników, a nie użytkowniczek Twittera.

Moim najważniejszym zadaniem na stanowisku Ministra Sportu jest merytoryczna praca na rzecz przygotowania Polski do turnieju Euro 2012. To jest w tym momencie najważniejsze. I na tym się skupiam. Nie ma znaczenia jak się czuję jako kobieta na tym stanowisku, czy uważam, że ataki na mnie mają charakter niemerytoryczny. Krytykujcie mnie za decyzje i błędy a nie za poglądy.

14:46, joanna.mucha
Link Komentarze (155) »
piątek, 17 lutego 2012

W związku z dzisiejszą publikacją w dzienniku Fakt, informuję, że zawarte w nim informacje są nieprawdziwe.

Poniżej przedstawiam przebieg prac legislacyjnych i dokumenty.

  1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 28 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. z 18 stycznia 2002 r.) – cytowanych przez Fakt zapisów NIE BYŁO.
  2. W projekcie rozporządzenia z 28 czerwca 2011 roku punkt dotyczący dodatniego wyniku finansowego został wpisany. W trakcie konsultacji międzyresortowych 19 lipca 2011 roku został zgłoszony wniosek o wykreślenie tego punktu. Uwaga została przyjęta. Pragnę zauważyć, że we wskazanym okresie, nie sprawowałam funkcji Ministra Sportu i Turystyki.
  3. W projekcie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi z dnia 6 grudnia 2011 roku, cytowanym przez dziennik Fakt, zapisów NIE BYŁO.
  4. Projekt rozporządzenia z dnia 6 grudnia 2011 roku po zmianach został podpisany przeze mnie w dniu 17 stycznia 2012 roku. W podpisanym rozporządzeniu NIE MA cytowanych przez Fakt zapisów.
  5. Zmiany w stosunku do projektu dotyczą NIE WYRAŻENIA ZGODY przeze mnie na przyznawanie nagród rocznych osobom, które w jednostkach podległych pracują krócej niż rok.
  6. Cytowany przez dziennik Fakt zapis, gdyby znalazł się w rozporządzeniu byłby niekorzystny dla jednostek, gdyż karałby osoby podejmujące inwestycje (inwestycje pogarszają wynik finansowy). Dobre gospodarowanie środkami finansowymi gwarantują 3 inne punkty zawarte w rozporządzeniu dotyczące efektywności, terminowości i właściwej sprawozdawczości finansowej.

"§4. 1. Organ właściwy do przyznawania nagrody rocznej może przyznać uprawnionemu nagrodę roczną, jeżeli podmiot prawny, w którym uprawniony był zatrudniony, w roku obrotowym:

1)    Efektywnie realizował zadania i cele statutowe;
2)    terminowo regulował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym;
3)    uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego."

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Oświadczenie w pliku PDF

15:50, joanna.mucha
Link Komentarze (13) »
czwartek, 02 lutego 2012

Szanowny Panie Redaktorze,

W odpowiedzi na pytania dotyczące Zastępcy Dyrektora COS Pana Marka Wieczorka informuję:

1. Dobierając współpracowników kieruję się ich kwalifikacjami, doświadczeniem zawodowym  oraz cechami charakteru niezbędnymi dla osoby zarządzającej konkretnymi podmiotami. Informuję Pana Redaktora, że na wykształcenie Pana Marka Wieczorka składają się:

* Studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  tytuł – magister ekonomii  kierunek – ekonomiczno-społeczny specjalność – ekonomika pracy i polityka społeczna
* Studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie -specjalność - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
* Studia Podyplomowe Szkoła Główna Handlowa w Warszawie specjalność -  Menedżer Logistyki
* Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania  i Marketingu w Warszawie wydział – Marketing Polityczny i Medialny specjalność – Menedżer Medialny

Z radością przyjęłabym informację, że osoby z którymi Pan Redaktor współpracuje są równie gruntownie wykształcone. Pan Marek Wieczorek jest ponadto osobą decyzyjną z dużym doświadczeniem menadżerskim, które jest szczególnie ważne na zajmowanym stanowisku.

2. Czytając pismo Pana Redaktora skłonna jestem przypuszczać, że wyraża Pan obawę w kwestii współpracy z osobą będącą przedsiębiorcą. Pan Marek Wieczorek rzeczywiście jest przedsiębiorcą - posiada salony fryzjerskie. Nie podzielam Pana obawy w tym względzie. Po pierwsze, zawsze wysoko ceniłam i cenię polskich przedsiębiorców jako tych, którzy dokonali przez ostatnie dwadzieścia lat faktycznej transformacji naszego kraju. Po drugie, model funkcjonowania przedsiębiorcy jest w wielu zakresach znacznie bardziej funkcjonalny niż model działania w sektorze publicznym. Przenoszenie dobrych praktyk z sektora prywatnego do publicznego może przynieść temu ostatniemu tylko korzyści. Dodam, że Pan Marek Wieczorek jest odpowiedzialny za wprowadzenie zmian w instytucji, która od wielu lat wymaga zmian dotyczących modelu funkcjonowania. Ich nowa konstrukcja i usytuowanie w systemie sprawi, że powinny one raczej funkcjonować jak jednostka prywatna a nie publiczna. W związku z powyższym doświadczenia związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa na  konkurencyjnym rynku są atutem Pana Marka Wieczorka.

3. Rzeczywiście kilka razy korzystałam z usług firmy Pana Marka Wieczorka. Nie jestem w stanie odpowiedzieć, ile razy. Z przykrością informuję Pana, że do tej pory nie prowadziłam takiego wykazu. Przypuszczam, że mogły to być 3 może 4 wizyty. Wszystkie miały miejsce wtedy, kiedy Pana Marka Wieczorka znałam bardzo słabo. Nie korzystałam z żadnych upustów ani zniżek. Nie była to również jedyna firma, z której usług korzystałam w tamtym czasie. Od dłuższego czasu korzystam z usług fryzjerskich innej firmy.

Muszę przyznać, że pomysł iż zatrudniłam Pana Marka Wieczorka ze względu na korzystanie z usług świadczonych przez jego firmę jest najbardziej abstrakcyjnym pomysłem, jaki kiedykolwiek słyszałam podczas mojego politycznego życia. Myślę, że po tym doświadczeniu zasadnym będzie dla mnie sprawdzenie kto jest właścicielem zakładu szewskiego, z którego korzystam; restauracji, do której często chodzę, siłowni, w której ćwiczę czy sklepu, w którym robię codzienne zakupy.

A może Pan Redaktor byłby zainteresowany pomocą w tym projekcie? Chętnie podam konieczne dane. Być może dzięki śledztwu dziennikarskiemu odkryjemy wspólnie zaskakujących właścicieli wspominanych wcześniej podmiotów, co będzie stanowiło źródło inspiracji dla Pana Redaktora?

Dodam również, że z zaskakującą łatwością formułuje Pan sądy na temat ludzi. Jestem laikiem w tym zakresie, ale wydaje mi się, że może to stać w sprzeczności z zasadą rzetelności dziennikarskiej.

4. Pan Marek Wieczorek został powołany przez mnie na stanowisko zastępcy dyrektora COS ds. programowo-sportowych po to, aby w instytucji tej przeprowadzić głębokie zmiany. Posiada wiedzę, kompetencje i doświadczenie życiowe, aby temu zadaniu sprostać.

Mimo to ktoś "zaprzyjaźniony" podaje redaktorowi jednego z najbardziej popularnych pism w Polsce informacje, które mają go zdyskredytować.

Szanowny Panie Redaktorze, czy naprawdę nie było dla Pana interesujące dlaczego ktoś chce zdyskredytować nowego dyrektora? Jaki ma w tym interes? Co chce zmienić Pan Marek Wieczorek i dlaczego wielu osobom to się nie podoba? Dlaczego nie wzbudziło Pańskiego żadnego zainteresowania dotychczasowe złe funkcjonowanie COS-u? Dlaczego nie zainteresował się Pan koniecznymi zmianami?

Czy w dziennikarstwie naprawdę chodzi o poszukiwanie haków i haczyków? Czy na poprawianiu świata wokół nas…?

Ponieważ po raz pierwszy w moim politycznym życiu mam wrażenie przekroczenia progu absurdu rozważam zamieszczenie Pańskiego pytania i mojej odpowiedzi na moim blogu. Proszę mi wybaczyć, ale to jedyny sposób obrony przed ….. Wie Pan przed czym.

14:03, joanna.mucha
Link Komentarze (44) »