Kategorie: Wszystkie | Pojedynki | Polska 2030 | Varia
RSS
wtorek, 03 czerwca 2014

Sfałszowali, bo przegraliśmy. W tych krótkich słowach można streścić nowy dogmat wiary PiSowskiej. Przedstawiciele tej partii kreują teorie o spisku totalnym, który obejmuje swym zakresem również fałszowanie wyborów na masową skalę, bo przecież tak naprawdę PiS te wybory musiał wygrać, co jest tezą tak oczywistą, że nie wymaga udowodnienia.

Opinia PiS o funkcjonowaniu Państwowej Komisji Wyborczej i mechanizmie wyborczym jest zależna od wyniku wyborczego. W niedzielnych wyborach oddano 228 tysięcy głosów nieważnych (3,12% wszystkich głosów), logiczne jest zatem założenie, że wszystkie te głosy były oddane na partię Jarosława Kaczyńskiego i że wszystkie siły ciemności i Moskwy połączyły swoje niecne działania aby je sfałszować. Co więcej! Instytuty badawcze publikujące sondaże przedwyborcze również były częścią spisku! Celowo publikowały takie wyniki, jakie później fałszerze tylko potwierdzili! Poseł Brudziński dokonał nawet prezentacji metody. Wystarczy narysować długopisem na kciuku krzyżyk i już można 'dostawiać' krzyżyki unieważniając tym samym głosy Prawdziwych Polaków na jedyną Prawdziwą Partię.

Od kilkunastu lat jestem w polityce a dotąd nie znałam metody 'krzyżyka na kciuku'. Moi koledzy z Platformy również byli zaskoczeni. Pan Poseł pomija oczywiście fakt, że członkowie komisji wyborczych podczas liczenia głosów nie mogą mieć przy sobie długopisów. Pomija również fakt, że w komisjach byli mężowie zaufania reprezentujący Jego ugrupowanie i dokładnie patrzyli na ręce liczące głosy.

Trzeba być przygotowanym na to, że każdy pretekst, każda okazja zostanie spożytkowana na potrzeby potwierdzenia Tezy Podstawowej: wybory zostały sfałszowane. I że ta teza będzie aktualna aż do momentu, który – mam nadzieję – nigdy nie nastąpi, kiedy PiS wygra wybory.

Nota bene, w 2005 roku głosów nieważnych było 440 tysięcy dwieście (3,6 procent wszystkich głosów), czyli prawie dwukrotnie więcej niż w niedzielę. Przypomnę, że wybory wygrał wtedy PiS. I nie będę pytała, jaki był w tym udział metody 'kciuka Posła Brudzińskiego', bo wiem, że po prostu przegraliśmy tamte wybory. Tak jak PiS po prostu przegrał ostatnie.

11:08, joanna.mucha
Link Komentarze (3) »