Kategorie: Wszystkie | Pojedynki | Polska 2030 | Varia
RSS
poniedziałek, 20 października 2014

Szanowny Panie Prezesie,

Zwracam się do Pana z interwencją w sprawie możliwości podróżowania pociągami PKP przez pasażerów niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Kilka tygodni temu byłam świadkiem sytuacji, kiedy pasażerka na wózku inwalidzkim próbowała wsiąść się do wagonu. Pracownicy PKP udzielili jej pomocy i muszę przyznać, że wykazali się ogromnym zaangażowaniem i ofiarnością. Mimo to, ze względu na szerokość drzwi, schody, szerokość korytarza, przeniesienie pasażerki do przedziału było długie, niekomfortowe i godziło w godność tej osoby. Mam świadomość skali zmian, jakie zachodzą na polskiej kolei. Wiem też, że ponad 70% taboru kolejowego zostanie wymienione w najbliższych miesiącach. Spodziewam się, że nowy tabor kolejowy będzie umożliwiał komfortowe korzystanie z transportu szynowego osobom niepełnosprawnym ruchowo. Pozostanie jednak 30% taboru kolejowego bez udogodnień dla tych osób.
Dlatego zwracam do Pana Prezesa się z apelem o podjęcie działań mających na celu poprawę tej sytuacji. Chciałabym zapytać o to, ile kosztowałoby takie dostosowanie wagonów starego typu, aby w każdym składzie znajdowało się przynajmniej JEDNO wejście dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową? Czy tego typu analizy kosztowe były przeprowadzone? Ile globalnie kosztowałoby takie rozwiązanie?
Osoby niepełnosprawne ruchowo nie mogą być wykluczane z korzystania z transportu kolejowego. Równość traktowania gwarantuje im Konstytucja RP. Polska jest na takim etapie rozwoju, kiedy tego typu zaniedbań nie można wytłumaczyć żadnymi okolicznościami. Dlatego powtórnie apeluję do Pana Prezesa o podjęcie pilnych działań w celu rozwiązania tego problemu.

 

Joanna Mucha

10:17, joanna.mucha
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 14 października 2014

Szanowny Panie Ministrze,


z ogromnym zadowoleniem przyjęłam deklarację powrotu gabinetów stomatologicznych do szkół, która pojawiła się w expose Premier Ewy Kopacz. Funkcjonowanie gabinetów stomatologicznych w miejscu nauczania i wychowania jest gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego uczących się w nich dzieci i młodzieży. Gabinety szkolne są miejscem edukacji zdrowotnej pacjentów oraz profilaktycznych działań zabezpieczających przed poważnymi problemami w przyszłości. Systematyczna opieka oraz kontakt z lekarzem stomatologiem uczy prawidłowej higieny jamy ustnej jak i dobrych nawyków związanych z wizytą u lekarza.
Powrót gabinetów do szkół będzie jednak możliwy dopiero wtedy, gdy zapewnione będzie stabilne finansowanie świadczonych przez nie usług. Aby to osiągnąć niezbędna jest niewielka korekta obecnego systemu kontraktowania.
W obecnym systemie opieki zdrowotnej lekarze dentyści, oferujący swoje usługi w szkołach, nie zawsze mogą sprostać wymogom kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ. Zasady te często wykluczają gabinety szkolne z konkurencji z regularnymi gabinetami. W systemie oceny ofert tracą one punkty m.in. przez brak aparatu rentgenowskiego (podczas gdy taki aparat nie może zostać zainstalowany w szkole!), godziny pracy gabinetu (NFZ premiuje popołudniowe godziny pracy, co w przypadku gabinetu szkolnego byłoby pozbawione sensu!), czy istnienie schodów do budynku szkoły.
Najprostszym rozwiązaniem dla tych problemów jest wyodrębnienie oddzielanego zakresu świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w miejscu nauczania i wychowania w ramach koszyka świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie stomatologiczne. Rozwiązanie to nie powoduje wzrostu kosztów świadczonych usług, oznacza jedynie dedykowanie określonej wielkości środków bezpośrednio gabinetom szkolnym. W moim przekonaniu świadczenia stomatologiczne świadczone w szkołach są najważniejszą częścią stomatologii finansowanej ze środków publicznych, zatem jestem przekonana o tym, że taka zmiana poprawi stan opieki stomatologicznej w Polsce.

W związku z powyższym zwracam się uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1) Czy Ministerstwo Zdrowia planuje dokonanie wyodrębnienia oddzielnego zakresu świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie stomatologiczne?
2) Kiedy może mieć miejsce ta zmiana?
3. Jakie inne działania przewiduje Ministerstwo, aby gabinety stomatologiczne powróciły do szkół?

Joanna Mucha

11:28, joanna.mucha
Link Komentarze (2) »